רשימת המשתתפים ל-2021 WDSF World Championship U21 10D & Jun2 ST