הרישום ל-Primestep Competition סגור

חובה להכניס מספר טלפון ותעודת זהות עבור כל רקדן לצרכי ביטוח. במקרא והקרדן מתחת לגיל 18 יש להכניס מס" טלפון של הורה האחראי.

קטגוריות ועלויות.  
Multi 2 -100 ש״ח
Multi 3 - 170 ש״ח
Multi 4 - 230 ש״ח
Scholarship - 400 ש״ח
Showcase 1.5min 750 , 3 min . 850 ש״ח 
Multi 5.- 280 ש"ח 
‏ 350 ש״ח show case 1.5 min  
‏ 500 ש״ח show case 3 min  
כניסה ומקום בשולחן 120 ש״ח

ניתן להירשם ל-Primestep Competition לאחר כניסה
במקרה שאין לך חשבון פייסבוק, המשך כאן