רשימת המשתתפים ל-Dance Avenue Israel Latin Cup ’2022