Художествен ръководител и/ или  представляващ правата и интересите на
 

Участник в Национален конкурс “Път към славата” – 2024г. гр.София, декларирам че: 

-  предоставям  авторските права за запис, заснемане и рекламиране по време на Конкурса на всички аудио, видео и фотоматериали на организатора –АРТ ЦЕНТЪР “КЪРНОЛСКИ” 

- поемам отговорност за живота,  здравето  и поведението на членовете на моята делегацията по време на престоя в София, както и за костюмите, реквизитите и личните вещи. 

- съгласен/а съм Арт-център Кърнолски да събира, съхранява и обработва личните данни, които предоставям във връзка с участието ми / на колектива ни в Национален конкурс ”Път към славата"

- съгласявам се участниците,техните придружители и преподавателите да не използват  видеозаснемащи средства в залите.

-  с изпращане на тази заявка декларирам, че съм запознат и съгласен с регламента и условията за провеждане на 

Националния конкурс „Път към славата“ за 2024 година 

и ще заплатя такса участие по сметката на Арт Център Кърнолски
(IBAN: BG28BPBI79401053312301 ) не по-късно от 01.02.2024.

*ЗАБРАНЯВА СЕ ВНАСЯНЕТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ В ЗАЛИТЕ КЪДЕТО СЕ ПРОВЕЖДА КОНКУРСА